Tumblelog by Soup.io
 • theRumor
 • corpuscallosum
 • berrishchoclate
 • derpderpderp
 • extremschnitzel
 • guia
 • jumble
 • Deremyth
 • blackjack
 • Molly
 • Milaczek
 • kancelariaprezydencka
 • greywolf
 • auric
 • BlackGentleman
 • rufusthedog
 • irmelin
 • staywithme
 • glupotaboli
 • wieczoryprzykarbidowce
 • OverseerSkretu
 • czekoczeko
 • neuroshimi
 • withmyheadinspace
 • 9-smerfnych-mysli
 • DavyJones
 • Jerusalem
 • werterowska
 • szydera
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

0021 736f 500
9976 3eb8 500
9970 3e91 500
6341 dca2
8262 87bf 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
8345 4c19
Reposted fromtgs tgs viaIMS IMS
9883 15ab 500
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek viaovenor ovenor

January 17 2018

2657 b8d3 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viastrzepy strzepy
Mężczyzna jest mężczyzną, jak wstanie z łóżka. Ale kobieta, powiedzmy sobie szczerze, potrzebuje z godzinę, zanim będzie jako tako zrobiona na swoją płeć.
— Piotr C. Pokolenie Ikea
Reposted frompanikea panikea viaspokodama spokodama
7757 7b13 500
Reposted fromtfu tfu viakapitandziwny kapitandziwny

Jeżeli już jestem aniołem, to mam na imię Lucyfer.

— Reycio
Reposted fromreycio reycio viaPicki91 Picki91
9666 9aa5 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakasiarzyna kasiarzyna
Reposted fromFlau Flau viakasiarzyna kasiarzyna
Moje życie to jedno wielkie, niedokończone samobójstwo.
— Barbara Rosiek
Reposted fromwhodare whodare viadeparter departer
Reposted fromshakeme shakeme viakurdebele kurdebele
Chciałbym
zrozumieć człowieka,
który skacze z szesnastego piętra
i w locie krzyczy:
- Nie ma śmierci!
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaPicki91 Picki91
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl