Tumblelog by Soup.io
 • theRumor
 • corpuscallosum
 • berrishchoclate
 • derpderpderp
 • extremschnitzel
 • guia
 • jumble
 • Deremyth
 • blackjack
 • Molly
 • Milaczek
 • kancelariaprezydencka
 • greywolf
 • auric
 • BlackGentleman
 • rufusthedog
 • irmelin
 • staywithme
 • glupotaboli
 • wieczoryprzykarbidowce
 • OverseerSkretu
 • czekoczeko
 • neuroshimi
 • withmyheadinspace
 • 9-smerfnych-mysli
 • DavyJones
 • Jerusalem
 • werterowska
 • szydera
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

6779 b455
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaToshi Toshi
1498 7eb0
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaToshi Toshi
1372 8e1a
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabajaderra bajaderra
1276 8e82 500
Reposted fromochgod ochgod viaesperer esperer
6660 c965 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viainerte inerte
5627 18a3 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viainerte inerte
Wszystkojednieje.
— Miron Białoszewski
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viainerte inerte

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viacholera cholera
8255 008e 500
Reposted fromochgod ochgod viaJakisproblem Jakisproblem
3226 ed6a 500
Reposted frompadmasam padmasam viajanealicejones janealicejones
8943 d6b2
Reposted fromwebomatic webomatic viajanealicejones janealicejones
4662 dc29 500
9842 f740
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourhabit yourhabit
Bo najgorszym błędem jest odejście od osoby która czeka, żeby dać ci szczęście
— Solar/Białas - Na piasku feat. WacToja
6266 1a87 500
Reposted fromoutoflove outoflove viamrs-cosmos mrs-cosmos
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 viastormymind stormymind
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viamrs-cosmos mrs-cosmos
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viamrs-cosmos mrs-cosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl